Links

Agentschapnl.nl
Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. Voor advies, informatie, financiering, netwerken en wet- en regelgeving. Ook octrooien.

http://www.buildingbusiness.com/awards/
Zet uitblinkende ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in bouw en vastgoed in de schijnwerpers en moedigt daardoor vernieuwingen aan.

Centerforthelivingcity.org
Doel is ons begrip van de complexiteit van  het tegenwoordige  stedelijke leven te vergroten en daardoor toenemende betrokkenheid te promoten van burgers die serieus  geven om hun gemeenschap. Een activiteit van Jane’s Walk USA.

europa.eu/news/index_en.htm (Engels)
De officiële website van de Europese Unie. Verzamelt nieuws van EU instituties. De website plaatst samenvattingen van nieuws en updates over de laatste EU initiatieven en geeft links naar de originele informatiebronnen op de websites van de verschillende instituties.

Climate Greenwash (Engels)
De Zweedse energie gigant Vattenfall is de winnaar van de Greenwash Award 2009. Dit werd onthuld tijdens een ceremonie aan de vooravond van de World Business Summit on Climate Change in Kopenhagen .

City Instruments (Engels)
Monitoren, evalueren en uitwisselen van instrumenten om klimaatverandering aan te pakken in stedelijke regio’s.

Ecowijken en dorpen
Anders Wonen Anders Leven – een initiatief van

Omslag
Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling

Ecosa Institute (Engels)
Missie is herstel van de natuurlijke omgeving, en daarmee de menselijke, door educatie in ontwerpen.

Ekistics (Engels)
Studie van menselijke patronen van leven en hun fysieke uitdrukking in het verleden, het heden en de toekomst.

Eurocities (Engels)

Netwerk van grote Europese steden.

European Urban Knowledge Network (Engels)
Deelt kennis en ervaring over aanpak van stedelijke problemen

Gallup’s Soul of the City (Engels)
Methode om politiek, economisch en sociaal welzijn van steden te volgen en meten

Groen en de stad
Kennisnetwerk voor kennis en ervaring van bestuurders en professionals van gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Habiforum
Kennisnetwerk van professionals in de ruimtelijke ordening

INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën
Frans-Engels-Vlaams-Nederlands Grensoverschrijdend Samenwerkingsprogramma 2007-2013

INTERREG IVB North Sea Region Programme (Engels)
Doel is om van de Noordzee regio een betere plek te maken om in te werken, leven en investeren

INTERREG IVB North West Europe Programme (Engels)
Financiert transnationale samenwerking bij aanpak van gezamenlijke problemen van lidstaten, regio’s en andere autoriteiten

INTERREG IVC Programme (Engels)
Doel om effectiviteit van regionaal ontwikkelingsbeleid te verbeteren en bij te dragen aan economische modernisatie en verhoging van de Europese concurrentiepositie

janeswalk.net/ (Engels)
Gewijd aan pionier  voor duurzame steden Jane Jacobs’  Centrum voor de Levende Stad. Bouwt voort op haar nalatenschap.

Klimaat in de Stad
Verkent de problemen en mogelijkheden die klimaatverandering de stedelijke gebieden te bieden heeft.

Milieu Centraal

Alles over energie en milieu in het dagelijks leven

Netwerk WoonERFgoed
Het netwerk voor het behoud en de verbetering van de verblijfskwaliteit in woonerven en woonstraten

Nicis Institute
Maatschappelijk instituut voor de steden; biedt praktische oplossingen door onderzoek, kennisdeling en opleiding

Raad van Europa – European Urban Charter (Engels)
The European Urban Charter II –een nieuwe benadering van stedelijk leven, spoort Europese landen aan om duurzame steden te bouwen.

Stichting De Witte Roos

Stichting voor duurzaamheid. Inspireert tot duurzaam leven.

Stichting Viba Expo

Voor kwaliteit en gezondheid in de gebouwde omgeving

www.unep.org/urban%5Fenvironment/
The Urban Environment Unit van UNEP richt zich op stedelijke milieuproblematiek die zowel een lokale als internationale dimensie hebben, zoals luchtverontreiniging, kustgebieden, afval, biodiversiteit en klimaatverandering

Urban Age (Engels)
Wereldwijd onderzoek naar de toekomst van steden

urbanarchitecture.in/
India is een van de grootste landen ter wereld waar het gaat om het inwonersaantal. De laatste decennia is de trek van het land naar de steden enorm toegenomen. Steden en metropolen in India zijn eeuwenlang organisch gegroeid op een manier die absorptie van grote aantallen mensen niet altijd aankan. Door de druk rake infrastructuur en voorzieningen ontwricht met alarmerende toestanden als gevolg.

Indiase architecten, stedenbouwkundigen en planologen zijn doordrongen van een professionele, sociale en  morele verantwoordelijkheid om daar verandering in te brengen. Dat kn op veel manieren. Bijvoorbeeld door educatie, bewustwording en overheidsverantwoordelijkheid. UAI behandelt deze en andere onderwerpen op de website. Daarop staan opinies, gedachten en gebeurtenissen over India’s stedelijke gebieden. Geen enkel thema is taboe. UAI verwelkomt discussies en kijkt ernaar uit.

urbanarchitecture.in/
India is een van de grootste landen ter wereld waar het gaat om het inwonersaantal. De laatste decennia is de trek van het land naar de steden enorm toegenomen. Steden en metropolen in India zijn eeuwenlang organisch gegroeid op een manier die absorptie van grote aantallen mensen niet altijd aankan. Door de druk rake infrastructuur en voorzieningen ontwricht met alarmerende toestanden als gevolg.

Indiase architecten, stedenbouwkundigen en planologen zijn doordrongen van een professionele, sociale en  morele verantwoordelijkheid om daar verandering in te brengen. Dat kn op veel manieren. Bijvoorbeeld door educatie, bewustwording en overheidsverantwoordelijkheid. UAI behandelt deze en andere onderwerpen op de website. Daarop staan opinies, gedachten en gebeurtenissen over India’s stedelijke gebieden. Geen enkel thema is taboe. UAI verwelkomt discussies en kijkt ernaar uit.

Urban Audit (Engels)
Statistische informatie van een representatief aantal Europese steden

World Bank Urban Strategy (Engels)
Over de uitdagingen voor stedelijk management in een urbaniserende wereld

www.cabe.org.uk/sustainable-cities (Engels)
Faciliteert het complexe debat over klimaatverandering door professioneel advies te geven, duidelijke prioriteiten voor actie aan te geven en goede voorbeelden te beschrijven van duurzaam stedelijke ontwerpen en management

www.darksky.org/
International Dark Sky Organisation (IDA) is een vereniging die de nachtelijke omgeving en ons erfgoed de donkere hemel wil verbeteren door goede kwaliteit buitenverlichting, educatie en bewustwordingsprogramma’s.