Participatie van Livinggreen project binnen Strategic Intitiative project ENVIREO invulling geven

ENVIREO

Onderwerp: 

Europese samenwerking

EU Programma: 

Interrreg IVB NWE

Activiteiten Urban.nl: 

Ten behoeve van de partner Livinggreen.eu: Inhoudelijk: – Samenstellen van een toolkit voor duurzame gebouwen. Doelgroepen zijn bestuurders en professionals in de sector. De Toolkit bevat ‘good practices’ voor wat betreft energie prestaties , het bouw- en renovatie proces en het gebruik van utiliteitsgebouwen; – Ontwikkelen van een (mobiele) website voor de presentatie van 30 voorbeelden van duurzaam gerenoveerde of gebouwde utiliteitsgebouwen in Noord-West Europa. Doel: Brede doelgroep inspireren; Procesmatig: – De ENVIREO Cluster meetings voorbereiden en acties die daaruit voorkomen coördineren en mede uitvoeren; – Rapporteren over de voortgang van het cluster project Envireo aan de Livinggreen.eu partners; – (Financieel-) administratieve ondersteuning verlenen aan de rapportages die de lead partner van Livinggreen.eu periodiek moet opstellen;

Aanleiding: 

Binnen het Interreg IVB NWE programma hebben vijf projecten onder de naam ENVIREO een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het doel om gezamenlijk duurzaam bouwen en verbouwen te promoten. Het project Livinggreen.eu dat door Urban.nl wordt gecoördineerd is een van de projecten in dit cluster.

De verwachting is dat door het bundelen van de krachten een groter publiek bereikt zal worden waardoor de kennis over duurzaam bouwen beter en sneller in praktijk gebracht zal worden met als resultaat het geleidelijk afbouwen van de negatieve invloed van gebouwen op het milieu. Het cluster zal praktijkkennis, beleidsinstrumenten en regelgeving bundelen en deze kennis overdragen aan bedrijfsleven, eigenaren van vastgoed en besluitvormers. Het cluster zal presentaties verzorgen op Europese conventies en een toolkit met duurzaamheidsstandaarden, een digitale voorbeeldengids en een mobiele tentoonstelling produceren.

Samenvatting: 

Het strategische cluster ENVIREO wil synergie bewerkstelligen tussen 5 Interreg IVB projecten die allemaal als centrale focus hebben de promotie en de demonstratie van duurzaam bouwen en verbouwen. Dit met als doel de negatieve invloed van gebouwen op het milieu te elimineren of te verminderen. De samenwerking moet ertoe leiden dat een groter publiek wordt bereikt dan de projecten afzonderlijk kunnen bereiken.

Het cluster evolueert de resultaten van de verschillende projecten met als doel de kennisontwikkeling binnen de projecten te verbreden, te verdiepen en te versnellen. Door gezamenlijk producten te vervaardigen willen de partners de kritieke massa voor externe impact voor de individuele projecten en voor het cluster als geheel vergroten.

Het cluster zal een transnationale kennisorganisatie opleveren die beleid, regionale praktijk en beleid t.a.v. de utiliteitsbouw verrijken. Daarbij zet het cluster in op gebouwen van verschillende schaalniveaus, verschillende ouderdom, alsmede op bestaande en op nieuwe gebouwen. Daarnaast wil het cluster bijdragen aan een Europa-brede vergelijkbaarheid van de duurzaamheid van gebouwen.