Uitvoeren duurzaamheidscheck van gebouwen t.b.v. Europabrede methode OPEN HOUSE

Open House

Onderwerp: 


Duurzaamheidsscan

Activiteiten Urban.nl: 

Martijn Kramer onderzoekt de duurzaamheid van enkele gebouwen in Nederland en Denemarken voor het Europese platform OPEN HOUSE. Hij zal de OPEN HOUSE methode toepassen en vergelijken met de BREEAM methode. Voor elk gebouw verzamelt hij (ontbrekende) indicatoren, met name die welke met economische en sociale factoren te maken hebben (veiligheid, labelling, waarde voor eindgebruikers e.d.). Per gebouw wordt de kwaliteit van zes categorieën geëvalueerd: – Milieu – Sociale functie – Economische kwaliteit – Technische karakteristieken – Proces – Locatie

In deze fase wordt een quickscan gedaan volgens de OPEN HOUSE Assessment Guideline. Voor elk van de geëvolueerde gebouwen stelt Urban.nl een rapportage op waarin een beschrijving van het geëvalueerde gebouw, de resultaten van de quickscan, alsmede conclusies en aanbevelingen voor verbetering van de OPEN HOUSE methode worden opgenomen.

Aanleiding: 

OPEN HOUSE is een onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd met steun van de Europese Commissie (Seventh Framework Programme, FP7) Doel is om voor heel Europa één methode te ontwikkelen om de duurzaamheid van gebouwen te evalueren. Deze methode moet transparant zijn, de bestaande methoden aanvullen en de hele levensloop beslaan van planningfase, bouwproces, gebruiksfase en end-of-life stadium.

De ontwikkelde methode wordt getest op gebouwen in 36 Europese landen.

De OPEN HOUSE methode wordt nu getest voor nieuwe kantoorgebouwen om de betrouwbaarheid ervan te onderzoeken. De feedback van de evaluaties wordt gebruikt om de methode verder te verbeteren.

Resultaten: 

Evaluatierapporten