Concepten

Agropolis

IIUE ontwikkelt innovatieve concepten voor duurzame ruimtelijke ordening.

Het streekeigen bedrijvenlandschap van Overijssel 2020
Efficiency door koppeling van grondstofhuishoudingen: reststoffen van bedrijven kunnen onderling worden benut, restwarmte kan worden gebruikt in
woningen of kantoren. Dit voorkomt nodeloos transport, is kostenbesparend en ontlast het milieu. Industriële ecologie biedt kansen voor herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen, functiemenging en verdichting.
Voor Overijssel is dit uitgewerkt in een viertal prototypische bedrijfscomplexen.

Agropolis
Slim benutten van stedelijke reststromen en daarmee milieudruk verminderen, bijvoorbeeld door voedingsstoffen uit stedelijk afvalwater in te zetten voor agroproductie. Dit bespaart de steden geld en de boer hoeft geen grondstoffen in te kopen. Dit biedt kansen voor het kweken van vezels voor composietmaterialen in een waterrijk landschap en de ontwikkeling van een innovatieve bedrijfstak.

Hieronder vind u het Waterland concept en het volledige Agropolis rapport als pdf