DuMo-op-maat

DUMO-logo

DuMo-op-maat is een multidisciplinair team voor duurzame monumentenzorg, restauratie en hergebruik.

Duurzaam restaureren: van idee tot oplevering DuMo-op-maat adviseert bij het duurzaam restaureren van waardevol gebouwd erfgoed en biedt oplossingen op maat tijdens alle fasen van het restauratieproces, van idee tot oplevering en tijdens het beheer.

DuMo-op-maat verzorgt duurzaamheidscans, bouwkundige opnames, cultuurhistorische waardestellingen, planvorming en ontwerp, doorontwikkeling en engineering, budgettering, realisatie en certificering.

DuMo-op-maat beschikt over het Nationale rekenmodel voor Duurzame Monumentenzorg en past desgewenst de BREEAM-methode toe. BREEAM is de meest gangbare internationaal toegepaste certificeringwijze voor duurzaam vastgoed.

Multidisciplinair consortium DuMo-op-maat is een multidisciplinair consortium van vijf bedrijven:

  • Urban.nl: duurzaamheidscan, planontwikkeling en organisatie
  •  Lakerveld BV, architectuur- en ingenieursbureau met veelzijdige expertise bij bouwkundige opnames, uitvoering van restauraties, onderhoud en beheer
  • Putman BV voor installatie- en onderhoudsdiensten, een innovatieve praktijkadviseur voor energie- en watertechniek
  • C2N, bouwmanagementbureau, koploper, kenniseigenaar en ervaringsdeskundige voor BREEAM-certificering.

Voor cultuurhistorische waardestellingen wordt samengewerkt met professionele bouw- en cultuurhistorici en met de Technische Universiteit Delft. Voor duurzame elektrotechniek, gebouwbeheer, beveiliging, domotica en systeemintegratie werken wij samen met Lintas GmbH.

Noviteit DuMo-op-maat bundelt kennis en praktijkervaring met restaureren, het managen van bouwprocessen, uitvoering en beheer, en het daarbij toepassen van nieuwe installatie- en elektrotechnische producten.

Integratie DuMo-op-maat creëert meerwaarde door integratie van:

–       Bouwkundige en installatietechnische oplossingen,

–       Zorg voor monumentale waarden en architectonische kwaliteit,

–       Zorg voor comfort en een gezond binnenklimaat,

–       Realiseren van flexibele gebruiksmogelijkheden.

Kijk  voor het voorbeeldproject Huis de Witte Roos op www.witteroos.nl/