Voorbereiden Europese Projectvoorstellen

Flag_of_Europe_0

Urban.nl helpt u bij het formuleren en indienen van een voorstel voor een innovatief Europees praktijk- of onderzoeksproject. Hierbij krijgt u ook advies over de financiële aspecten van een dergelijk project