Tjeerd Deelstra

deelstra

Opleiding 

Technische Universiteit Delft – Ingenieur (ir.) Bouwkunde (Architectuur en Stedenbouw)

Ervaring 

In 1989 richtte Tjeerd Deelstra Urban.nl -The International Institute for the Urban Environment op.
Tjeerd Deelstra behoorde tot de kleine groep ruimtelijke ontwerpers die er voor gezorgd heeft dat de landschapsecologie werd geïntegreerd in de ruimtelijke ordening, en dat er aandacht kwam voor stadsecologie. Hij deed dit onder meer door zijn bijdrage aan de Tweede Nota inzake de Ruimtelijke Ordening van Nederland (1966).

Ecologie, architectuur en ruimtelijke ordening

Als internationaal opererend adviseur voor stedelijke ontwikkeling vormt de ecologische benadering de kern van Tjeerd Deelstra’s denken. Als docent aan de Technische Universiteit Delft werkte hij aan de kennisontwikkeling en ecologische bewustwording van bestuurders en stedenbouwkundigen.

Kennisoverdracht

Tjeerd Deelstra is van 1966 tot 1989 actief geweest in de academische wereld. Met de Technische Universiteit Delft als thuisbasis trad hij op als gasthoogleraar in onder andere de Verenigde Staten (MIT, Harvard, Berkeley), in Canada, China, Japan en Latijns-Amerika.

Research en advies

Binnen Urban.nl richten zijn activiteiten zich vooral op research en advieswerk voor internationale organisaties als de Wereldgezondheidsorganisatie, het VN-ontwikkelingsprogramma, de VN-milieuorganisatie, de VN-organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, de Wereldnatuurbeschermingsorganisatie, de Raad van Europa en de Europese Commissie.

Visie en geïntegreerde oplossingen

Als directeur van Urban.nl initieerde hij projecten en kennisoverdracht, en was en is hij eindverantwoordelijke en supervisor van projecten. Zijn visionaire benadering, inspirerend vermogen en het belang dat hij hecht aan integrale oplossingen zorgen ervoor dat Urban.nl zich beweegt in de voorhoede van duurzame stedelijke ontwikkeling.

Betrokkenheid bij professionele overlegorganen

Tjeerd Deelstra was lid van verschillende nationale overleg- en adviesorganen op het gebied van de stedelijke omgeving en architectuur. Hij had zitting in de volgende internationale overlegorganen: •    Wereldgezondheidsorganisatie: WHO deskundigenpanel voor gezondheid en milieu (1990-2001) •    Chinese Academie van Wetenschappen: adviseur van het, onderzoekscentrum voor ecologie en milieuwetenschappen (vanaf 1990) •    Bondsrepubliek Duitsland: Adviesraad voor het federale onderzoeksprogramma stadsecologie(1990-1999) •    Raad voor Duurzame Ontwikkeling van Moskou (1998-2003) •    Internationale Adviesraad van de non-gouvernementele natuurbeschermingsorganisatie Biosfera, Brazilië (1998-2007) •    World Society of Ekistics, Athene (vanaf 2000) •    Europese Commissie, Werkgroep Duurzaam Stedelijk Beleid (2002 – 2004) •    Europese Commissie, Werkgroep Thematische Strategie voor het Stedelijk Milieu (2004 – 2005) •    Adviesgroep Handvest voor de steden, Raad van Europa (2003 – 2009)

Publicaties

Tjeerd Deelstra publiceerde meer dan 100 boeken, artikelen, films, exposities en Cd-roms over milieu, architectuur en stedelijke duurzaamheid in het Engels en het Nederlands, met vertalingen in het Duits, Frans, Spaans, Portugees, Slowaaks, Russisch en Chinees.
In de jaren 1970 was hij redacteur van het tweetalige (Engels – Nederlandse) tijdschrift Forum – voor architectuur en daarmee verbonden kunsten.
Vanuit Urban.nl was hij lid van de volgende redactieraden: •    European Forum for Urban Renewal (1987-1996) •    WHO – World Health Forum (1990-1998) •    Urban Nature Magazine (1996 – 2007) •    Arboricultural Journal; The International Journal of Urban Forestry (1998- 2007) •    International Journal of Sustainable Society (2007 – 2015)

Internationale projecten

Tjeerd Deelstra voert niet alleen projecten uit in nationaal en Europees verband, maar is ook actief buiten Europa. Voorbeelden van activiteiten die Tjeerd Deelstra in dit verband ondernam zijn:   •    Evaluator van de universitaire opleiding Milieukunde in de Verenigde Arabische Emiraten (in opdracht van UNDP, 1995) •    Leider van de Europese Missie naar de Provincie Liaoning, China, met als opdracht het EU- China samenwerkingsprogramma voor milieu vorm te geven en overeenstemming te bereiken over de besteding van 75 miljoen euro (opdracht van de Europese Commissie, 1997) •    Workshopleider over het kindvriendelijk maken van steden in Saudie-Arabie en Soedan (in opdracht van het Arabisch Instituut voor Stedelijke Ontwikkeling, 2005)
In 2008 ontving Tjeerd Deelstra de internatonale Heidelberg Award voor buitengewone prestaties voor duurzame stedelijke ontwikkeling.

Maatschappelijke initiatieven

Tjeerd Deelstra is oprichter van stichting de Witte Roos (www.witteroos.nl). Deze stichting wil bewoners inspireren, informeren, ondersteunen en adviseren over duurzaam leven, en duurzaam restaureren van gebouwd historisch erfgoed bevorderen.
Tjeerd Deelstra nam samen met anderen het initiatief voor het netwerk woonERFgoed (www.woonerfgoed.nl) en het platform MENSenSTRAAT (www.mensenstraat.nl).
Beide initiatieven richten zich op het verbeteren van de leefbaarheid van de woonomgeving en de openbare ruimte.