Yvonne van Delft

Van Delft

Opleiding

Rijksuniversiteit Leiden – Talen en culturen van Latijs Amerika.

Rijksuniversiteit Leiden – Drs. Politicologie

Ervaring

Yvonne heeft een brede ervaring met het uitvoeren van werkzaamheden voor overheden en maatschappelijke organisaties, onder meer als griffier van de Delftse gemeenteraad en bij het Europese Parlement.  Zij werkt ook enige jaren bij de gemeente Delft als sectorhoofd bouw- en milieutoezicht, en als Programmeringhoofd Veiligheid, resp.  Samenleving.

Zij trad ook op als manager sponsoring en subsidies voor het nationale natuurhistorische museum Naturalis. Daarbij slaagde zij er in om aanzienlijke financiële steun voor het museum te verwerven.

Yvonne heeft bij Urban.nl in verschillende Europese projecten ervaring opgedaan met het ontwikkelen van co-creatie en interactief beleid. Zij was medeverantwoordelijk voor de projecten van Urban.nl over scenario’s voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Yvonne droeg met name bij aan zogeheten EASW’s: European Awareness Scenario Workshops. Met deze workshops wordt via backcasting een gezamenlijk toekomstbeeld ontwikkeld bij relevante partijen, waaraan zij zich bij uitvoering committeren. Yvonne verzorgde als “National Monitor” voor de Europese Commissie EASW-trainingen.

Bestuur en beleid.

Yvonne’s belangstellig gaat vooral uit naar de beleidsomgeving die duurzame ontwikkeling lokaal bevorderen kan, en zij wil deze omgeving helpen versterken op basis van democratische beginselen.

Maatschappelijke initiatieven

Yvonne heeft zich in haar geboorte- en woonplaats Leiden ingezet om als raadslid de stad groener en socialer temaken., en zij was actief in de ledenraad van de Rabobank voor Leiden en omgeving