Implementation Labs voor het DONAUHANSE netwerk

Activiteiten Urban.nl: 

Martijn Kramer is facilitator in de Implementation Labs van het CUPA project (Co-operative Urban Planning Approaches) van het Donauhanse netwerk. Tijdens zo’n Lab leidt hij een subgroep, brengt kennis en ervaring in over duurzame stedelijke ontwikkeling en is hij verantwoordelijk voor de rapportage van de plenaire werkzaamheden. Martijn werkt samen met Huib A. Haccou en Elsbeth van Hylckama-Vlieg van het International Intervision Institute dat het Implementation Lab voorbereidt en begeleidt.

Achtergrond: Martijn Kramer was project coördinator van het Interreg IIIC project MILUnet en heeft in dat verband de Implementation Lab methode voor de planning en realisatie voor intensief en duurzaam ruimtegebruik in steden en regio’s mede ontwikkeld.

Aanleiding: 

Een aantal steden en regio’s die aan de Donau liggen hebben zich georganiseerd in het netwerk Donauhanse. De deelnemers zoeken oplossingen voor gedeelde problemen die voor allen een zo groot mogelijk resultaat opleveren. Binnen het netwerk wordt uitvoering gegeven aan het CUPA project. De steden in het CUPA project organiseren elk een workshop (Implementation Lab) over hun specifieke stedelijke planning problemen. De Labs geven de deelnemers de gelegenheid om de problemen op een gestructureerde wijze te analyseren en passende oplossingen te vinden. Daarmee kan de organiserende stad een volgende stap in hun ontwikkelproces nemen. Deze workshops, Implementation Labs, volgen een gestandaardiseerde structuur. Elke Lab duurt 3 dagen en heeft ongeveer 25 deelnemers. Elke CUPA stad vaardigt 1 a 2 experts af en er wordt een aantal experts uit andere regio’s uitgenodigd. Zo’n 50% van de deelnemers zijn lokale experts van de stad waar het Lab wordt gehouden.

Wenen, Bratislava, Krakow en Lviv, Novi Sad en Odessa hebben al een Implementation Lab doorlopen. In het voorjaar van 2013 volgt Zagreb in Kroatië.