Promotie Stadskas Delft

stadskas

Onderwerp: 

Advisering realisatie stadskas

Activiteiten Urban.nl: 

Urban.nl heeft voor Innovatienetwerk Groene Ruimte het concept Agropolis bedacht: een innovatieve en duurzame aanpak om de kringloop tussen productie en consumptie te sluiten. Een stadskas speelt daarin een centrale rol: die doorbreekt de vervreemding van natuurlijke processen door de kringlopen in de kas zichtbaar te maken, en daarover educatie aan te bieden.

Daarom heeft de stichting Urban.nl gevraagd te helpen een plan uit te werken voor de realisatie van een stadskas in Delft en het vormen van een consortium voor de exploitatie daarvan.

Aanleiding: 

Stichting de Witte Roos bevordert een duurzame manier van leven in de stad en is voornamelijk actief in Delft. Een van de speerpunten van de stichting is ‘eten en drinken’.

De stad kan zelf voedsel produceren door kringlopen beter te sluiten en verstandiger om te gaan met beperkt beschikbare ruimte, grondstoffen en energie. Een stadskas kan in ieder geval voorzien in haar eigen energiebehoefte en bij een overschot daarvan zelfs energie aan anderen leveren.

Maar een kas is ook een knooppunt van maatschappelijke activiteiten. De voedselproducten van de stadskas kunnen dagvers worden aangeboden in een (kas)restaurant en winkels. Een educatiecentrum in de kas kan bezoekers helpen bewust en gezond te eten en zelf groenten te verbouwen.

Een stadskas brengt de verbinding tussen de stad en de tuinbouwgronden terug en trekt de aandacht van bewoners en bezoekers.

De stadskas die met duurzame materialen wordt gebouwd en uitgerust met de duurzaamste technologieën zet duurzaam en innovatief Delft in 1 keer op de kaart.