Team en co-creators

Tjeerd Deelstra Kramer Kips Peeters Van Delft Van Steekelenburg

Ons team bestaat uit een kern van deskundigen die elkaar goed kennen vanwege hun langdurige samenwerking in projecten van Urban.nl met Delft als thuisbasis.

Urban.nl pleegt daarnaast internationale deskundigen in te schakelen uit zijn internationale netwerk.

Team en netwerk

Urban.nl is vanaf de start in 1989 een netwerkorganisatie. Door samen te werken met binnen- en buitenlandse professionals in tal van proeftuinprojecten hebben we veel kennis over duurzame ontwikkelingsprocessen in steden vergaard; over de ruimte, de economie, de sociale omgeving en de ecologie. En vooral ook over de processen die tot een duurzamere leefomgeving leiden.

We hebben ervaren dat de inbreng van alle betrokkenen bij die processen onontbeerlijk is. En aan de professionele kant hebben we gezien dat een integrale benadering van stedelijke vraagstukken net zo belangrijk is. Daarom werken wij samen met architecten, planologen, sociale wetenschappers, duurzaamheiddeskundigen en communicatieadviseurs.

Het is de kunst om participatieprocessen te verbinden met de professionele processen, zodanig dat daaruit een meerwaarde voor de stad en de omgeving ontstaat die wortelt en mogelijkheden biedt voor verdere ontwikkeling.

Dat is de missie van het team van Urban.nl. Elke medewerker brengt naast professionele ervaring specifieke interesses in. Daardoor bezien we vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken en kunnen we de wensen en ideeën van onze opdrachtgevers verrijken en verhelderen.

Een goed begrip van het probleem is de halve oplossing. Voor de andere helft maken wij gebruik van technieken en methoden die we in internationaal verband hebben ontwikkeld en getest.