Onze visie en aanpak

Identiteit
Buurten, steden en regio’s met een herkenbare identiteit zijn aantrekkelijk om te wonen en werken. Gebieden met een herkenbaar karakter worden ervaren als waardevol en blijven daarom lang voortbestaan. Ze zijn duurzaam, zeker wanneer hun karakter stoelt op doelmatig gebruik van lokale natuurlijke en sociale hulpbronnen.

Co-creatie
Oplossingen voor stedelijke problemen moeten beklijven. Zowel mensen, bedrijven als de natuur moeten er mee gediend zijn. Daarom moeten oplossingen gezamenlijk worden bedacht, of het nu gaat om een veilige omgeving bij school, lokale energievoorziening, het verbeteren van wijk of buurt, agroproductie in stedelijke regio’s of innovatieve economie.

Urban.nl heeft in internationaal verband methoden en instrumenten ontwikkeld, getest en toegepast waarmee stedelijke problemen effectief, voor een realistisch budget en breed gedragen worden opgelost.

Maatwerk
Urban.nl  biedt geen standaardoplossingen, maar wij werken altijd op maat. Daarvoor maken wij gebruik van ons internationale netwerk van deskundigen.

Middelen
Urban.nl voert omgevingsscans uit, ondersteunt visie-ontwikkelingsprocessen, organiseert scenario workshops, beoordeelt plannen en projecten op hun effecten, ontwerpt beslissingsbomen, richt Implementation Labs in, realiseert voorbeeldprojecten en weet de weg in Europese subsidieprogramma’s.

 

Ons aanbod


DuMo-op-maat Duurzaam restaureren: van idee tot oplevering….. lees meer


Voorbereiden Europese Projectvoorstellen helpt u bij het formuleren en indienen van een voorstel voor een innovatief Europees praktijk- of onderzoeksproject…… Lees meer


Partners vinden voor samenwerkingsprojecten zorgt voor de juiste Europese partners vanuit haar brede Europese netwerk van lokale en regionale overheden, maatschappelijke organisaties,…… lees meer


Fondswerving is u van dienst bij het verwerven van Europese subsidies en het vinden van nationale subsidies om uw Europese aanvraag te financieren……… lees meer


Projectcoördinatie verzorgt de inhoudelijke en financiële coördinatie van uw Europese projecten en bewaakt de kwaliteit……… lees meer


Organisatie Workshops organiseert zowel logistiek als inhoudelijk ‘awareness scenario’ workshops, ‘implementation labs’, conferenties, trainingen en symposia …….. lees meer


Research doet research op het gebied van duurzame ontwikkeling, leefbare steden en ‘community building’ en werkt indien gewenst samen met een……….. lees meer


Duurzame Stedenbouw is nauw betrokken bij het ontwikkelen van duurzame stedenbouw……… lees meer


Concepten ontwikkelt innovatieve concepten voor duurzame ruimtelijke ordening……… lees meer


Excursies stelt excursies op maat samen, in binnen- en buitenland……… lees meer


Publicaties verzorgt publicaties over ruimtelijke, stedelijke en peri-urbane duurzaamheidthema’s……… lees meer