Eco-flex woningen in IJsselstein

DuurzameStedenbouw
Onderwerp: 
Duurzaam bouwen
Duur:
1998 – 2002
Activiteiten IIUE:

Architect

Aanleiding:

In Zenderpark III te IJsselstein zijn met milieu- en bewoner-vriendelijke  technieken 14 woningen gebouwd. Doel van dit experiment was integraal bouwen in brede zin: flexibiliteit, duurzaamheid en aanpasbaarheid op een haalbare en herhaalbare wijze.

Samenvatting: 

Dit project laat zien dat, door een uitgekiend ontwerp en overleg met bewoners, woningen gemaakt kunnen worden die zijn toegesneden op verschillende wensen. Hier kun je zelf bepalen hoe je wilt wonen, werken en ontspannen en hier kunnen verschillende generaties samenwonen. Daarnaast is veel aandacht besteed aan het gebruik van duurzame energie, het realiseren van een gezond binnenklimaat, en goed waterbeheer in de omgeving.

Het project heeft in 1999 de nationale voorbeeldstatus ontvangen in het kader van de regeling Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen (IFD-bouwen). De woningen zijn opgeleverd in het najaar van 2001.

Integraal bouwen in brede zin
Bij de bouw zijn technieken, systemen en materialen gebruikt die een gezond binnenklimaat bevorderen en bijdragen aan een goed en duurzaam leefmilieu. De woningen zijn eenvoudig aan te passen en uit te breiden waardoor ze geschikt zijn voor verschillende en veranderende levenswijzen en omstandigheden. Het belangrijkste doel van het experiment is integraal bouwen in een brede zin van het woord: flexibiliteit, gezondheid, duurzaamheid en aanpasbaarheid in een woonproject met het oog op de wensen van de (toekomstige) bewoner.

Een eenvoudige ‘basiswoning’ is het uitgangspunt
Functies van bouwlagen zijn uitwisselbaar gedurende de levensduur van
de woning. Door bij de bouw van de woning aan de achterzijde een fundering aan te leggen die groter is dan de basiswoning bestaat de mogelijkheid de woning gemakkelijk te vergroten. Leidingen, installaties, trappen en toiletten bevinden zich in de glazen kern. De kern voorziet op iedere verdieping in aansluitpunten voor water en riolering. Toepassing van een innovatief vloersysteem (infra+vloer), waarin de horizontale leidingen zijn opgenomen, maakt het makkelijk om op verschillende plaatsen wc’s, keukens e.d. aan te sluiten.

Keuze aan de kopers
Bij het aanbieden van de woningen aan de kopers is naast de basiswoning een viertal varianten met bijbehorende prijzen aangeboden: een dijkwoning (met of zonder vide), een woning met vergrootte woonkamer, een twee-generatie-woning, en een woon-werk woning.

Op de koper van de twee-generatie-woning na, hebben alle kopers gekozen voor een eengezinswoning, waarin een groot deel van de gebruiksoppervlakte wordt ingenomen door slaap- dan wel hobbykamers. Vermoedelijk speelt de locatie en de doelgroep van Zenderpark een belangrijke rol. Deze (pre-)Vinex locatie heeft een grote aantrekkingskracht op jonge gezinnen die behoefte hebben aan eengezinswoningen.

Collector voor zonnewarmte
De glazen kern is op het zuiden georiënteerd en werkt als een collector voor zonnewarmte die gebruikt kan worden voor ruimteverwarming. Via een warmtepompboiler wordt de warme lucht uit de kern ook benut voor de verwarming van het tapwater.

In de woning wordt gebruik gemaakt van natuurlijke ventilatie omwille van een gezond binnenklimaat.

Verbetering woonomgeving
Om de directe woonomgeving te verbeteren is in overleg met de gemeente besloten om geen brandgangen langs de achtertuinen aan te leggen. Op voorstel van de architecten hebben de projectontwikkelaars besloten aan beide zijden van de erf-afscheiding een gedeelte van de bouwgrond af te staan om een openbare ruimte te maken aan de achterzijde van de woningen. De gemeente legt in dit openbare gebied een speelvoorziening aan voor kleine kinderen.

Waterhuishouding
Aan de voorzijde van de woningen wordt het regenwater dat van de daken afstroomt opgevangen in een openbaar tuingebied met veel grind. Hierdoor infiltreert dat het regenwater in de bodem. In het geval van een overschot aan water wordt het regenwater naar het oppervlaktewater van de aangrenzende sloot afgevoerd. Op deze wijze draagt ook dit groepje huizen bij aan een gezonde waterhuishouding, passend in het systeem voor duurzaam natuur- en waterbeheer dat in Zenderpark is opgezet.

Vervolg?
IIUE zou graag zien dat dit experiment navolging zou krijgen in een stadsvernieuwingsgebied of een ander gebied gelegen in de buurt van het centrum van een stad. Daar leven meer verschillende bevolkingsgroepen met uiteenlopende woonwensen, waardoor het concept van de aanpasbaarheid van de woningen nog beter tot zijn recht kan komen.

Resultaten: 

14 woningen gebouwd volgens Ecoflex concept